Ribeirão Vermelho, Santa Catarina - Ba Tây (Bra-xin) (BR)
Nearby
vĩ độ: S 27° 43' 7"
kinh độ: W 48° 52' 3"
Đất Nước: Santa Catarina, Ba Tây (Bra-xin) (BR)
dân số: NA
Giông bão và Mưa nhẹGiông bão và Mưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 18.93° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 93%
áp lực: 1006 hPa
Các sân bay
- Florianópolis-Hercílio Luz International Airport [FLN]
- Helmuth Baumgartem Airport [LOI]
- Navegantes–Ministro Victor Konder International Airport [NVT]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!