Ribeirão Vermelho, Paraná - Ba Tây (Bra-xin) (BR)
Nearby
vĩ độ: S 25° 51' 8"
kinh độ: W 48° 53' 52"
Đất Nước: Paraná, Ba Tây (Bra-xin) (BR)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 22.45° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 83%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
- Joinville [JOI]
- Curitiba Airport [CWB]
- Paranaguá Airport [PNG]
- Bonacin Airport (SJQE)
- Parana Airport [BFH]
- Mafra Airport [QMF]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!