Riacho do Pau-a-Pique, Bahia - Ba Tây (Bra-xin) (BR)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 12° 58' 0"
  kinh độ: W 40° 34' 59"
  Đất Nước: Bahia, Ba Tây (Bra-xin) (BR)
  dân số: NA
  Mưa nhẹMưa nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: 22.41° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 89%
  áp lực: 970.97 hPa
  Các sân bay
  - Chapada Diamantina Airport [LEC]
  - Lençóis
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!