Reka Taat, Opština Lipkovo - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 42° 12' 35"
kinh độ: E 21° 42' 18"
Đất Nước: Opština Lipkovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 13.27° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 87%
áp lực: 1016 hPa
Các sân bay
- Skopje International Airport [SKP]
- Skopje
- Pristina International Airport (PIA) [PRN]
- Leskovac Airport
- Bojnik Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!