Rawḑat Wādī al Markh, Al-Shahaniya - Qatar (QA)
vĩ độ: N 25° 25' 21"
kinh độ: E 50° 59' 24"
Đất Nước: Al-Shahaniya, Qatar (QA)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 29.84° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 50%
áp lực: 1005 hPa
Các sân bay
- Maţār Dukhān al Qadīm
- Al Udeid [XJD]
- Al Khor Airport
- Doha International Airport [DIA]
- Sân bay quốc tế Hamad [DOH]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Raw%E1%B8%91at%2BW%C4%81d%C4%AB%2Bal%2BMarkh%2BAlShahaniya%2BQatar%2BQA&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!