Rawḑat Bint Mu‘jab, Al-Shahaniya - Qatar (QA)
vĩ độ: N 25° 25' 41"
kinh độ: E 50° 58' 30"
Đất Nước: Al-Shahaniya, Qatar (QA)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 42.27° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 22%
áp lực: 1001 hPa
Các sân bay
- Maţār Dukhān al Qadīm
- Al Udeid [XJD]
- Al Khor Airport
- Doha International Airport [DIA]
- Sân bay quốc tế Hamad [DOH]
- Sân bay quốc tế Bahrain [BAH]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Raw%E1%B8%91at%2BBint%2BMu%E2%80%98jab%2BAlShahaniya%2BQatar%2BQA&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!