Rāmpura, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
  vĩ độ: N 28° 29' 51"
  kinh độ: E 79° 51' 20"
  Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 34.75° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 50%
  áp lực: 1002 hPa
  Các sân bay
  - Bareilly Airport [BEK]
  - Mahendranagar Airport [XMG]
  - Pantnagar Airport [PGH]
  - Lakhimpur Kheri Airport
  - Dhangarhi Airport [DHI]
  Video
  Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=R%C4%81mpura%2BUttar%2BPradesh%2B%E1%BA%A4n%2B%C4%90%E1%BB%99%2BIN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!