Rakite, - Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
Nearby
vĩ độ: N 42° 14' 9"
kinh độ: E 21° 41' 48"
Đất Nước: , Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 8.55° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 81%
áp lực: 1022 hPa
Các sân bay
- Skopje International Airport [SKP]
- Skopje
- Pristina International Airport (PIA) [PRN]
- Leskovac Airport
- Bojnik Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!