Rājnagar, Jammu and Kashmīr - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 33° 23' 42"
kinh độ: E 74° 39' 3"
Đất Nước: Jammu and Kashmīr, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 14.13° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 54%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
- Rajouri Airport [RJI]
- Sân bay Srinagar [SXR]
- Jammu Airport [IXJ]
- Rawalakot Airport [RAZ]
- Sialkot International Airport [SKT]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=R%C4%81jnagar%2BJammu%2Band%2BKashm%C4%ABr%2B%E1%BA%A4n%2B%C4%90%E1%BB%99%2BIN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!