Quanshan, Jiangxi Sheng - Trung Quốc (CN)
Nearby
vĩ độ: N 26° 57' 32"
kinh độ: E 114° 15' 46"
Đất Nước: Jiangxi Sheng, Trung Quốc (CN)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 18.9° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 76%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
- Jinggangshan Airport [JGS]
- Yichun Mingyueshan Airport [YIC]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Quanshan%2BJiangxi%2BSheng%2BTrung%2BQu%E1%BB%91c%2BCN&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!