Quán Gỏi, Hải Dương - Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (VN)
Nearby
vĩ độ: N 20° 55' 24"
kinh độ: E 106° 9' 24"
Đất Nước: Hải Dương, Công Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (VN)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 25.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 57%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
- Hanoi / Gialam
- Sân bay Kiến An
- Sân bay Quốc tế Nội Bài [HAN]
- Cat Bi International Airport [HPH]
- Sân Bay Hòa Lạc
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!