, - ()
Nearby
  vĩ độ: N 41° 38' 51"
  kinh độ: E 22° 46' 53"
  Đất Nước: Berovo, Ma-xê-đô-ni-a (Macedonia) (MK)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 19.04° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 75%
  áp lực: 1014 hPa
  Các sân bay
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!