Pura Gadaria, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 26° 19' 19"
kinh độ: E 82° 36' 29"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 33.94° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 59%
áp lực: 998.69 hPa
Các sân bay
- Faizabad Airport
- Gorakhpur Airport [GOP]
- Lal Bahadur Shastri Airport [VNS]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!