Pufeng, Phúc Kiến - Trung Hoa (CN)
Nearby
  vĩ độ: N 0° 0' 0"
  kinh độ: E 0° 0' 0"
  Đất Nước: ()
  dân số: NA
  Mây rải rácMây rải rác
  nhiệt độ hiện tại: 15.88° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 30%
  áp lực: 1024 hPa
  Các sân bay
  - Quanzhou Jinjiang Airport [JJN]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!