Princesse Bora, Analanjirofo - Ma-đa-gát-xca (Madagascar) (MG)
Nearby
vĩ độ: S 17° 5' 35"
kinh độ: E 49° 48' 56"
Đất Nước: Analanjirofo, Ma-đa-gát-xca (Madagascar) (MG)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 28.37° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 90%
áp lực: 1015.04 hPa
Các sân bay
- Sainte-Marie Aerodrome [SMS]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!