Princesse Bora, - Ma-đa-gát-xca (Madagascar) (MG)
Nearby
vĩ độ: S 17° 5' 35"
kinh độ: E 49° 48' 56"
Đất Nước: , Ma-đa-gát-xca (Madagascar) (MG)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 23.78° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
áp lực: 1017.51 hPa
Các sân bay
- Sainte-Marie Aerodrome [SMS]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!