Praia da Franquia, Beja - Bồ Đào Nha (PT)
vĩ độ: N 37° 43' 19"
kinh độ: W 8° 47' 15"
Đất Nước: Beja, Bồ Đào Nha (PT)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 23.66° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 60%
áp lực: 1019 hPa
Các sân bay
- Sines Airport [SIE]
- Portimão Airport [PRM]
- Beja Airport [BYJ]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Praia%2Bda%2BFranquia%2BBeja%2BB%E1%BB%93%2B%C4%90%C3%A0o%2BNha%2BPT&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!