Prague Hotel, Cherkasy - U-crai-na (Ukraine) (UA)
Nearby
vĩ độ: N 48° 55' 37"
kinh độ: E 31° 28' 40"
Đất Nước: Cherkasy, U-crai-na (Ukraine) (UA)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: -7.09° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 84%
áp lực: 1031.23 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!