Poso, Thung lũng Cagayan - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
Nearby
vĩ độ: N 18° 52' 59"
kinh độ: E 121° 16' 59"
Đất Nước: Thung lũng Cagayan, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 25.77° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 71%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
- Cagayan North International Airport [LLC]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!