Porterfield Run, Virginia - Hoa Kỳ (US)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 18.2° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 93%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
- Eagle's Nest Airport
- Shenandoah Valley Regional Airport [SHD]
- Charlottesville-Albemarle Airport [CHO]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!