Ponte Zappella, Campania - Italia (Ý) (IT)
Nearby
  vĩ độ: N 40° 45' 33"
  kinh độ: E 14° 28' 31"
  Đất Nước: Campania, Italia (Ý) (IT)
  dân số: 30
  Mây rải rácMây rải rác
  nhiệt độ hiện tại: 21.87° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 32%
  áp lực: 1023 hPa
  Các sân bay
  - Naples International Airport [NAP]
  - Salerno Costa d'Amalfi Airport [QSR]
  - Grazzanise
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!