Pisz, Województwo Warmińsko-Mazurskie - Ba Lan (PL)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 53° 37' 38"
  kinh độ: E 21° 48' 34"
  Đất Nước: Województwo Warmińsko-Mazurskie, Ba Lan (PL)
  dân số: NA
  Mây cụmMây cụm
  nhiệt độ hiện tại: 1.82° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 93%
  áp lực: 1008.5 hPa
  Các sân bay
  - Szczytno-Szymany International Airport [SZY]
  - Suwalki [ZWK]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!