Pisha, Mitrovica District - Kosovo (XK)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 42° 59' 50"
  kinh độ: E 21° 1' 10"
  Đất Nước: Mitrovica District, Kosovo (XK)
  dân số: NA
  Tuyết rơi nhẹTuyết rơi nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: -3.85° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 85%
  áp lực: 1001 hPa
  Các sân bay
  - Pristina International Airport (PIA) [PRN]
  - Bojnik Airport
  - Kruševac Airport
  - Trstenik Airport
  - Leskovac Airport
  - Niš Constantine the Great Airport [INI]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!