Pisha, Mitrovica District - Kosovo (XK)
Nearby
vĩ độ: N 42° 59' 50"
kinh độ: E 21° 1' 10"
Đất Nước: Mitrovica District, Kosovo (XK)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 29.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 35%
áp lực: 1013 hPa
Các sân bay
- Pristina International Airport (PIA) [PRN]
- Bojnik Airport
- Kruševac Airport
- Trstenik Airport
- Leskovac Airport
- Niš Constantine the Great Airport [INI]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!