, - ()
Nearby
  Photos
   vĩ độ: N 7° 34' 59"
   kinh độ: E 122° 11' 52"
   Đất Nước: Zamboanga Peninsula, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
   dân số: NA
   Mưa nhẹMưa nhẹ
   nhiệt độ hiện tại: 27.04° C
   GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 81%
   áp lực: 1003.48 hPa
   Các sân bay
   - Sân bay quốc tế Zamboanga [ZAM]
   Video
   Khám phá lân cận
    comments
    Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!