Pisa, Zamboanga Peninsula - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 0° 0' 0"
  kinh độ: E 0° 0' 0"
  Đất Nước: ()
  dân số: NA
  Mây cụmMây cụm
  nhiệt độ hiện tại: 25.44° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 89%
  áp lực: 1003.45 hPa
  Các sân bay
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!