Pisa, Zamboanga Peninsula - Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
Nearby
vĩ độ: N 7° 34' 59"
kinh độ: E 122° 11' 52"
Đất Nước: Zamboanga Peninsula, Phi-líp-pin (Phi Luật Tân) (PH)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 27.53° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 80%
áp lực: 1005.98 hPa
Các sân bay
- Sân bay quốc tế Zamboanga [ZAM]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!