Pisa, Western Province - Pa-pua Niu Ghi-nê (Papua New Guinea) (PG)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 28.33° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 62%
áp lực: 1018.79 hPa
Các sân bay
- Bosset Airport [BOT]
- Lake Murray Airport [LMY]
- Aiambak Airport [AIH]
- Obo Airport [OBX]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!