Pisa, Województwo Warmińsko-Mazurskie - Ba Lan (PL)
Nearby
vĩ độ: N 54° 14' 53"
kinh độ: E 20° 58' 50"
Đất Nước: Województwo Warmińsko-Mazurskie, Ba Lan (PL)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 6.04° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 95%
áp lực: 993.48 hPa
Các sân bay
- Kaliningrad Devau Airport
- Khrabrovo Airport [KGD]
- Szczytno-Szymany International Airport [SZY]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!