Pisa, Uusimaa - Phần Lan (FI)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 60° 10' 31"
  kinh độ: E 24° 41' 5"
  Đất Nước: Uusimaa, Phần Lan (FI)
  dân số: NA
  Tuyết rơi nhẹTuyết rơi nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: -6.85° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 79%
  áp lực: 998 hPa
  Các sân bay
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!