Pisa, Sucre - Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 8° 40' 1"
  kinh độ: W 74° 42' 19"
  Đất Nước: Sucre, Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)
  dân số: NA
  Mưa nhẹMưa nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: 24.58° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 96%
  áp lực: 1017.29 hPa
  Các sân bay
  - San Marcos [SRS]
  - Ayapel Airport [AYA]
  - Guamal Airport [GAA]
  - Aeropuerto El Banco [ELB]
  - Juan H White Airport [CAQ]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!