Pisa, Sucre - Cô-lôm-bi-a (Colombia) (CO)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 23.92° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 99%
áp lực: 1020.93 hPa
Các sân bay
- San Marcos [SRS]
- Ayapel Airport [AYA]
- Guamal Airport [GAA]
- Aeropuerto El Banco [ELB]
- Juan H White Airport [CAQ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!