Pisa, - Ba Lan (PL)


Nearby
Photos
  vĩ độ: N 53° 13' 47"
  kinh độ: E 21° 52' 20"
  Đất Nước: , Ba Lan (PL)
  dân số: NA
  Mây cụmMây cụm
  nhiệt độ hiện tại: -0.13° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 97%
  áp lực: 980.84 hPa
  Các sân bay
  - Szczytno-Szymany International Airport [SZY]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!