Pisa, Ouest - Ha-i-ti (Haiti) (HT)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 18° 48' 1"
  kinh độ: W 72° 24' 14"
  Đất Nước: Ouest, Ha-i-ti (Haiti) (HT)
  dân số: NA
  Mưa nhẹMưa nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: 24.49° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 92%
  áp lực: 1003.57 hPa
  Các sân bay
  - Toussaint L'Ouverture International Airport [PAP]
  - Pignon Airport
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!