, - ()
Nearby
  vĩ độ: N 18° 48' 1"
  kinh độ: W 72° 24' 14"
  Đất Nước: Ouest, Ha-i-ti (Haiti) (HT)
  dân số: NA
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: 27.15° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 69%
  áp lực: 1015 hPa
  Các sân bay
  - Toussaint L'Ouverture International Airport [PAP]
  - Pignon Airport
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!