Pisa, Ouest - Ha-i-ti (Haiti) (HT)
Nearby
  Photos
   vĩ độ: N 18° 48' 1"
   kinh độ: W 72° 24' 14"
   Đất Nước: Ouest, Ha-i-ti (Haiti) (HT)
   dân số: NA
   Mây rải rácMây rải rác
   nhiệt độ hiện tại: 30.15° C
   GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 70%
   áp lực: 1006 hPa
   Các sân bay
   - Toussaint L'Ouverture International Airport [PAP]
   - Pignon Airport
   Video
   Khám phá lân cận
    comments
    Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!