Pisa, Ouest - Ha-i-ti (Haiti) (HT)
Nearby
vĩ độ: N 18° 48' 1"
kinh độ: W 72° 24' 14"
Đất Nước: Ouest, Ha-i-ti (Haiti) (HT)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 25.79° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 98%
áp lực: 999.99 hPa
Các sân bay
- Toussaint L'Ouverture International Airport [PAP]
- Pignon Airport
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!