Pisa, Bắc Sulawesi - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 0° 57' 38"
  kinh độ: E 124° 37' 45"
  Đất Nước: Bắc Sulawesi, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
  dân số: NA
  Mưa nhẹMưa nhẹ
  nhiệt độ hiện tại: 23.3° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 99%
  áp lực: 986.78 hPa
  Các sân bay
  - Sân bay quốc tế Sam Ratulangi [MDC]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!