Pisa, Bắc Sulawesi - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: N 0° 57' 38"
kinh độ: E 124° 37' 45"
Đất Nước: Bắc Sulawesi, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây cụmMây cụm
nhiệt độ hiện tại: 24.34° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 83%
áp lực: 988.29 hPa
Các sân bay
- Sân bay quốc tế Sam Ratulangi [MDC]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!