Pisa, Đông Cape - Nam Phi (ZA)
Nearby
  vĩ độ: S 31° 18' 14"
  kinh độ: E 26° 42' 57"
  Đất Nước: Đông Cape, Nam Phi (ZA)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: -6.24° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 65%
  áp lực: 854.05 hPa
  Các sân bay
  - Dordrecht
  - Queenstown Airport [UTW]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!