, - ()
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 31° 18' 14"
  kinh độ: E 26° 42' 57"
  Đất Nước: Đông Cape, Nam Phi (ZA)
  dân số: NA
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: 2.46° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
  áp lực: 845.86 hPa
  Các sân bay
  - Dordrecht
  - Queenstown Airport [UTW]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!