Pisa, Nusa Tenggara Timur - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 8° 37' 48"
kinh độ: E 121° 52' 27"
Đất Nước: Nusa Tenggara Timur, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây thưaMây thưa
nhiệt độ hiện tại: 28.47° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 96%
áp lực: 1008.96 hPa
Các sân bay
- Lapangan Terbang Ipi [ENE]
- Frans Seda Airport [MOF]
- Bajawa Soa Airport [BJW]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!