Pisa, Nusa Tenggara Timur - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 8° 37' 48"
  kinh độ: E 121° 52' 27"
  Đất Nước: Nusa Tenggara Timur, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
  dân số: NA
  Mây cụmMây cụm
  nhiệt độ hiện tại: 27.3° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
  áp lực: 1008.35 hPa
  Các sân bay
  - Lapangan Terbang Ipi [ENE]
  - Frans Seda Airport [MOF]
  - Bajawa Soa Airport [BJW]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!