Pisa, Central Equatoria State - South Sudan (SS)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 4° 9' 6"
  kinh độ: E 30° 31' 53"
  Đất Nước: Central Equatoria State, South Sudan (SS)
  dân số: NA
  Mây rải rácMây rải rác
  nhiệt độ hiện tại: 21.81° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 91%
  áp lực: 929.88 hPa
  Các sân bay
  - Yei Airport
  - Aba Airport
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!