Pisa, Arequipa - Pê-ru (PE)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 15° 29' 9"
  kinh độ: W 71° 22' 31"
  Đất Nước: Arequipa, Pê-ru (PE)
  dân số: NA
  Mây thưaMây thưa
  nhiệt độ hiện tại: -4.86° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 67%
  áp lực: 604.62 hPa
  Các sân bay
  - Rodríguez Ballón International Airport [AQP]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!