Pisa, Arequipa - Pê-ru (PE)
Nearby
vĩ độ: S 15° 29' 9"
kinh độ: W 71° 22' 31"
Đất Nước: Arequipa, Pê-ru (PE)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: -8.65° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 74%
áp lực: 604.19 hPa
Các sân bay
- Rodríguez Ballón International Airport [AQP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!