Pisa, Arequipa - Pê-ru (PE)
Nearby
Photos
  vĩ độ: S 15° 28' 31"
  kinh độ: W 71° 11' 40"
  Đất Nước: Arequipa, Pê-ru (PE)
  dân số: NA
  Mưa vừaMưa vừa
  nhiệt độ hiện tại: 2.12° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 100%
  áp lực: 605.12 hPa
  Các sân bay
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!