Pisa, Arequipa - Pê-ru (PE)
Nearby
vĩ độ: S 15° 28' 31"
kinh độ: W 71° 11' 40"
Đất Nước: Arequipa, Pê-ru (PE)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 0.42° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 86%
áp lực: 603.98 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!