Pipri Khurd, Mahārāshtra - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 19° 39' 51"
kinh độ: E 77° 5' 34"
Đất Nước: Mahārāshtra, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 14.98° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 68%
áp lực: 969.27 hPa
Các sân bay
- Nanded Airport [NDC]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!