, - ()
Nearby
vĩ độ: N 27° 19' 46"
kinh độ: E 82° 42' 54"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 23.7° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 73%
áp lực: 1015 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!