Pipra Chhangat, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 25° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 66%
áp lực: 1014 hPa
Các sân bay
- Bhairahawā [BWA]
- Faizabad Airport
- Tarigaun Airport [DNP]
- Gorakhpur Airport [GOP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!