Pipra Chhangat, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 27° 19' 9"
kinh độ: E 82° 42' 41"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mưa nhẹMưa nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 24.8° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 90%
áp lực: 1011.45 hPa
Các sân bay
- Bhairahawā [BWA]
- Faizabad Airport
- Tarigaun Airport [DNP]
- Gorakhpur Airport [GOP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!