Patuk, Đông Java - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 7° 56' 5"
kinh độ: E 111° 45' 37"
Đất Nước: Đông Java, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mưa vừaMưa vừa
nhiệt độ hiện tại: 24.42° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 92%
áp lực: 1011 hPa
Các sân bay
- Ngloram Airport [CPF]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!