Pasar Tuonggong, Trung Sulawesi - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
  vĩ độ: S 1° 18' 23"
  kinh độ: E 123° 3' 15"
  Đất Nước: Trung Sulawesi, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 25.21° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 83%
  áp lực: 1013 hPa
  Các sân bay
  - Syukuran Aminuddin Amir Airport [LUW]
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!