Parroquia de Santa María de Oleiros, Galicia - Tây Ban Nha (ES)


Nearby
vĩ độ: N 43° 20' 6"
kinh độ: W 8° 18' 47"
Đất Nước: Galicia, Tây Ban Nha (ES)
dân số: NA
Mưa rào nhẹMưa rào nhẹ
nhiệt độ hiện tại: 8.49° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 76%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
- Sân bay A Coruña [LCG]
- Santiago de Compostela Airport [SCQ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!