, - ()


Nearby
vĩ độ: N 43° 20' 6"
kinh độ: W 8° 18' 47"
Đất Nước: Galicia, Tây Ban Nha (ES)
dân số: NA
nhiệt độ hiện tại: -273° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY:
áp lực:
Các sân bay
- Sân bay A Coruña [LCG]
- Santiago de Compostela Airport [SCQ]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!