, - ()
Nearby
  vĩ độ: N 27° 19' 50"
  kinh độ: E 82° 42' 1"
  Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 23.7° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 73%
  áp lực: 1015 hPa
  Các sân bay
  Video
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!