Pā̃ḍe Kholā, - Nê-pan (Nepal) (NP)
Nearby
Photos
  vĩ độ: N 27° 41' 22"
  kinh độ: E 86° 5' 11"
  Đất Nước: , Nê-pan (Nepal) (NP)
  dân số: NA
  Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
  nhiệt độ hiện tại: 14.18° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 82%
  áp lực: 858.31 hPa
  Các sân bay
  - Jiri Airport [JIR]
  - Ramechhap Airport [RHP]
  - Phaplu Airport [PPL]
  - Rumjatar Airport [RUM]
  - Tenzing-Hillary Airport [LUA]
  - Sân bay quốc tế Tribhuvan [KTM]
  - Langtang Airport [LTG]
  - Lamidanda Airport [LDN]
  - Mountain Airport [MWP]
  Video
  Khám phá lân cận
   comments
   Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!