Pā̃ḍe Kholā, - Nê-pan (Nepal) (NP)
Nearby
vĩ độ: N 27° 41' 22"
kinh độ: E 86° 5' 11"
Đất Nước: , Nê-pan (Nepal) (NP)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 14.83° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 73%
áp lực: 865.6 hPa
Các sân bay
- Jiri Airport [JIR]
- Ramechhap Airport [RHP]
- Phaplu Airport [PPL]
- Rumjatar Airport [RUM]
- Tenzing-Hillary Airport [LUA]
- Sân bay quốc tế Tribhuvan [KTM]
- Langtang Airport [LTG]
- Lamidanda Airport [LDN]
- Mountain Airport [MWP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!