Pā̃ḍe Kholā, - Nê-pan (Nepal) (NP)
Nearby
vĩ độ: N 0° 0' 0"
kinh độ: E 0° 0' 0"
Đất Nước: ()
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 15.05° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 41%
áp lực: 864.77 hPa
Các sân bay
- Jiri Airport [JIR]
- Ramechhap Airport [RHP]
- Phaplu Airport [PPL]
- Rumjatar Airport [RUM]
- Tenzing-Hillary Airport [LUA]
- Sân bay quốc tế Tribhuvan [KTM]
- Langtang Airport [LTG]
- Lamidanda Airport [LDN]
- Mountain Airport [MWP]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!