Orai Nadi, Uttar Pradesh - Ấn Độ (IN)
Nearby
vĩ độ: N 26° 2' 18"
kinh độ: E 79° 31' 49"
Đất Nước: Uttar Pradesh, Ấn Độ (IN)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 10.83° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 57%
áp lực: 1020 hPa
Các sân bay
- Kanpur Civil Airport [KNU]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!