Ōkubi Ike, Fukuoka Prefecture - Nhật Bản (JP)
Nearby
vĩ độ: N 33° 43' 22"
kinh độ: E 130° 55' 42"
Đất Nước: Fukuoka Prefecture, Nhật Bản (JP)
dân số: NA
Bầu trời quang đãngBầu trời quang đãng
nhiệt độ hiện tại: 2.44° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 69%
áp lực: 1025 hPa
Các sân bay
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!