Nuea Khlong, Krabi - Thái Lan (TH)
vĩ độ: N 8° 4' 17"
kinh độ: E 98° 59' 57"
Đất Nước: Krabi, Thái Lan (TH)
dân số: 12,217
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 34.23° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 49%
áp lực: 1008 hPa
Các sân bay
- Sân bay Krabi [KBV]
- Sân bay quốc tế Phuket [HKT]
- Trang Airport [TST]
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Nuea%2BKhlong%2BKrabi%2BTh%C3%A1i%2BLan%2BTH&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!