Novaya Roshcha, Kurgan - Nga (RU)
Nearby
vĩ độ: N 55° 13' 46"
kinh độ: E 67° 27' 42"
Đất Nước: Kurgan, Nga (RU)
dân số: NA
Mây đen u ámMây đen u ám
nhiệt độ hiện tại: 29.86° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 56%
áp lực: 1012 hPa
Các sân bay
Video
Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Novaya%2BRoshcha%2BKurgan%2BNga%2BRU&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!