Nono Kuananisa, Nusa Tenggara Timur - In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
Nearby
vĩ độ: S 10° 14' 36"
kinh độ: E 124° 2' 19"
Đất Nước: Nusa Tenggara Timur, In-đô-nê-xi-a (Nam Dương) (ID)
dân số: NA
Mây rải rácMây rải rác
nhiệt độ hiện tại: 32.15° C
GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 62%
áp lực: 1009 hPa
Các sân bay
- Kupang El Tari Airport [KOE]
- Roti Airport [RTI]
Video
comments
Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!