Nong Lai, Krabi - Thái Lan (TH)
Nearby
  vĩ độ: N 8° 16' 7"
  kinh độ: E 99° 4' 14"
  Đất Nước: Krabi, Thái Lan (TH)
  dân số: NA
  Mây đen u ámMây đen u ám
  nhiệt độ hiện tại: 23.93° C
  GEONIP_LOCATION_HUMIDITY: 79%
  áp lực: 1006 hPa
  Các sân bay
  - Sân bay Krabi [KBV]
  - Sân bay quốc tế Phuket [HKT]
  - Surat Thani Airport [URT]
  Video
  Error calling GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/search?part=id%2Csnippet&q=Nong%2BLai%2BKrabi%2BTh%C3%A1i%2BLan%2BTH&key=AIzaSyA9xTxVnYkg2fsCGilWkRXU_V1avKAmOMs: (403) The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
  comments
  Nothing has been posted here yet - Signup or Signin and be the first!